English

رابحو جيل العربي لشهر كانون نيسان 2019

الفرع

اسم الفائز

الجائزة

طولكرم

الطفل/قيس برهان مصلح حاج يوسف

IPAD Wi-Fi

الماصيون

الطفل /امير محمود حسني سمارة

IPAD Wi-Fi

بديا

الطفل/امجد عائد جمعة الشيخ

IPAD Wi-Fi

جنين

الطفلة /منال احمد زعبي بولاية احمد

100 دولار

العيزرية

الطفل / وسام محمد احمد قمبر

100 دولار

جنين

الطفلة /حلا فراس محمد ارشيد

100 دولار

البيرة

الطفل/شريف رائد شريف شريف

100 دولار